Start to OpenUp

 [online]

Wat je leert in deze online training

Verbindende communicatie in jouw leven inzetten om:

  • Bewuster te communiceren
  • Een sfeer te creëren waarin dialoog mogelijk is
  • De eerste stappen die nodig zijn om in verbinding te kúnnen gaan
  • (lastige) gesprekken makkelijker te laten verlopen
  • in verbinding te blijven met jezelf en met je partner, kinderen, collega’s, baas,...

"De training met Sigrid liet me naar mezelf kijken en liet me stilstaan bij mijn eigen gevoelens en behoeften, waardoor ik nu veel beter weet hoe het komt dat mijn communicatie soms mis loopt. Dat is volgens Sigrid al een hele grote stap waarop ik fier mag zijn!


 Blijven en durven oefenen is nu nodig om stapjes te zetten naar verbindend communiceren. Ik wil dit zeker blijven toepassen in mijn job maar ook daarbuiten! Als er een vervolgtraining komt wil ik hier zeker bij aansluiten!" 

--Krista Lenaers--

Meer over de training 


De focus in de online training ‘Start to OpenUp’ ligt op het proces van (zelf)bewustzijn. Je maakt kennis met je gevoelens en behoeften en leert verbinding maken met jezelf. 

We zoomen in op wat bij jou leeft wanneer je iets hoort of ziet wat je raakt. Wat het je komt vertellen, over wat jij belangrijk vindt in je leven. En welke actie je dan kan ondernemen. 

Dit is een belangrijk proces om te kunnen verbinden met anderen. 

Zodra je ont-dekt wat er bij jou leeft, krijg je ruimte om te luisteren naar de ander en om een open dialoog aan te gaan. 

Je leert via verschillende stappen anders reageren in conflicten en gesprekken, liefdevol opkomen voor jezelf en hoe je samen kan zoeken naar oplossingen om de communicatie in je relaties naar een higher level te brengen.

Stap 1
wat leeft in mij?
stap 2 
wat leeft in de ander?
Stap 3
 Dialoog

Praktisch

7 Weken

7 online zoomsessies van 2u:

Toegang community

Q&A sessie

Inschrijven

Gratis ont-moetings-gesprek voor meer info? Contacteer me!